Jak Dbać o Zdrowie Psychiczne: Praktyczne Wskazówki Przeciwdziałające Wypaleniu i Stresowi.

Ostatnimi czasy, szczególnie w obliczu pandemii i globalnych wydarzeń, coraz więcej z nas zaczęło przywiązywać większą wagę do zdrowia psychicznego. Podjęcie działań, które pomagają uspokoić umysł i zmniejszyć stres, jest niezbędne do zachowania zdrowia i  psychicznej równowagi. Jednakże krótkie chwile relaksu, takie jak gorąca kąpiel czy koktajle owocowe, to tylko początek. Ważne jest, aby te działania nie były ograniczone tylko do dbania o ciało, ale obejmowały także sferę psychiczną.

Czym jest zdrowie psychiczne?

Zrozumienie znaczenia zdrowia psychicznego, w kontekście jego psychologicznej definicji, jest pierwszym krokiem do świadomej opieki nad sobą. Zgodnie z definicją WHO, zdrowie psychiczne nie jest tylko brakiem choroby, ale stanem pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.  Choć dążenie do ciągłego dobrostanu może wydawać się nierealne, warto dbać o to aby w obszarach psychicznym, fizycznym i społecznym zachować równowagę. Unikanie przewlekłego stresu i zarządzaniem zmęczeniem psychicznym jest dla naszego zdrowia kluczowe.

Zdrowie psychiczne jest nieustannym procesem przystosowywania się za wszelką cenę do rzeczywistości.

Morgan Scott Peck
psychiatra

Czym jest zmęczenie psychiczne?

Zmęczenie psychiczne to stan, którego łatwo dostarczyć zmagając się z licznymi stresorami, które życie stawia przed nami. Charakteryzuje go silna chęć odpoczynku, spadek motywacji i wydajności zadań. Te odczucia działają jak alarm biologiczny – ostrzegają, że z twoim myśleniem nie jest dobrze, że zagrożona jest twoja zdolność koncentracji i wydajnej pracy i że naprawdę czas coś z tym zrobić, aby nie wpaść w większe problemy zdrowotne. Kiedy doświadczasz zmęczenia psychicznego i pracujesz w ten sposób przez dłuższy czas, narażasz się na przewlekły stres lub wypalenie. Pamiętaj, iż stan wypalenia na tyle wyczerpuje zasoby, że potrzeba około dwóch lat regeneracji – odpoczynku i odpowiedniego leczenia — aby przywrócić ciału i umysłowi jego funkcje. Stan wypalenia może wyczerpywać nasze zasoby do tego stopnia, że potrzebna jest długa regeneracja. Dlatego jeśli zauważasz pisane sygnały nie bagatelizuj zmęczenia. To znak, że Twoje zdrowie wymaga uwagi – zarówno od nas samych jak i w razie potrzeby psychologa.

Jak chronić się przed wypaleniem?

Utrzymanie zdrowia psychicznego to proces długoterminowy, wymagający zaangażowania i świadomego podejścia. To nie tylko chwilowe działania, ale przede wszystkim zestaw stałych nawyków i praktyk, które wspierają nasze samopoczucie zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Konsekwentne wdrażanie tych praktyk w codzienne życie może mieć głęboki wpływ na naszą ogólną energię życiową i wewnętrzną harmonię. Zrównoważone praktyki i świadome zarządzanie stresem, utrzymywanie zdrowych relacji, praktykowanie uważności, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta oraz poszukiwanie wsparcia, gdy jest to potrzebne – wszystko to przyczynia się do naszego psychicznego dobrostanu. 

Zdrowie psychiczne to coś więcej niż chwilowe działania. To zestaw codziennych nawyków i praktyk, które wzmacniają zarówno ciało, jak i psychikę.

Aby skutecznie zapobiegać wypaleniu, kluczowe jest rozwijanie samoświadomości i umiejętności obserwacji. Zadajemy sobie pytania: Czy mój obecny tryb życia sprzyja mojemu zdrowiu psychicznemu? Jak oceniam mój obecny poziom energii życiowej? Jakie czynniki lub stresory mają największy wpływ na tę energię? I co najważniejsze, jakie kroki mogę podjąć, aby lepiej dbać o siebie? Podejmowanie świadomych działań i tworzenie zdrowych nawyków może znacząco wpłynąć na nasze dobrostan psychiczny. Istotne jest, aby te działania były nie tylko regularne, ale także kompleksowe, obejmujące zarówno ciało, umysł, jak i emocje. W sytuacji, gdy samodzielne działania okazują się niewystarczające, warto poszukać wsparcia u doświadczonego psychologa czy terapeuty.